miejsce

miejsce

Jakie są aplikacje prawnicze oraz czy są one obowiązkowe dla osób studiujących prawo?

Każdego roku spora ilość abITurientów kierunków prawa jest postawiona przed podjęciem decyzji w sprawie wybrania dalszej ścieżki kariery. Studenci ci mają wiele możliwości – od zakończenia edukacji ze stopniem magistra począwszy lub też kontynuowanie edukacji na jednej z prawniczych aplikacji.
Aktualnie do doboru jest dziewięć aplikacji: przykładowo Aplikacja adwokacka zajmuje trzy lata, a aplikant musi odbyć ją pod okiem patrona.